Новый Завет

Таблица 1. Сравнение евангелия от Марка с евангелиями Матфея и Луки.

Евангелие от Матфея: глава 4: 8, 10, 17, 18; глава 5, 3; глава 6: 24; глава 9: 9 - 10; глава 10: 38; глава 11: 10; глава 13: 2; глава 15: 1; глава 16: 24; глава 18: 23; глава 19: 21; глава 21: 7; глава 25: 14; глава 28: 8.

Евангелие от Марка: текст - глава 1: 1, 2, 13, 16; глава 2: 13; 14; глава 4: 1, 24, 35; глава 7: 1, 32, 33, 34, 35, 56; глава 8: 34, 36; глава 9: 39; глава 10: 6; глава 11: 7; глава 12: 1, 29-30, 35-37; глава 14: 12; глава 16: 8.

Евангелие от Луки: глава 1: 1, 2, 3, 4, 20; глава 4: 5; глава 5: 1-2, 3, 27, 28; глава 6: 20б; глава 7: 27; глава 13: 31; глава 14: 27; глава 15: 13, 23; глава 19: 11-14, 35; глава 22, 31; глава 24: 9, 29.

Евангелие от Иоанна: глава 1: 28, 31, 46; глава 4, 28; глава 5: 1, 31; глава 9, 11; глава 11: 14; глава 13; глава 14: 27; глава 18, 23.

Деяния апостолов: глава 5: 29; глава 6:1.

Послание к римлянам: глава 5: 10.

1 послание коринфянам: глава 9, 7.

2 послание коринфянам: глава 6, 2; 9, 6.