Ко входуБиблиотека Якова КротоваПомощь
 

 

Анатомия человека. В 2-х тт. Под ред. М.Сапина. 2-е изд. М.: Медицина, 1993.

Том 1. 544 с. Опись А, №21085.

Том 2. 560 с. Опись А, №21086.

 

 

 
 
Ко входу в Библиотеку Якова Кротова