Slownik praslowianski. Pod red. F.Slawskiego. Wroclaw: Polska Akademia Nauk, . 1-3, 1974-1979.

T. 1. A-B. 427 c.

, 10345.

T.  2. C-Davnota. 367 c.

, 10346.

T. C. Davn-Dobrati. 332 c.

, 10347.